De afname van de COTAPP

Wie neemt de COTAPP af?

De COTAPP wordt afgenomen door psychologen en (ortho)pedagogen, eventueel ondersteund door een psychodiagnostisch medewerker. De test wordt gebruikt door ggz-instellingen, vrijgevestigden, scholen en andere instellingen die neuropsychologisch onderzoek bij kinderen verrichten. Bekijk voor meer informatie de kwalificatie-eisen.

 

Hoe verloopt een testafname?

De COTAPP wordt individueel afgenomen in een rustige, prikkelarme ruimte. Kinderen vinden de COTAPP leuk om te doen door het speelse karakter en mooie ontwerp. Het kind zit achter de computer, terwijl de testleider op de achtergrond instructies geeft, observeert en – indien nodig – coacht. De COTAPP bestaat uit zeven blokken. Voorafgaand aan elk blok krijgt het kind een uitleg van het stripfiguurtje Cotapp en wordt er kort geoefend met de taak. In 30 tot 40 minuten doorloopt het kind zelfstandig de zeven blokken. De resultaten worden tussentijds opgeslagen dus pauzeren is geen probleem. Met het COTAPP observatieformulier kan de testleider ondertussen de motorische en verbale onrust van het kind registreren. Dit kan waardevolle aanvullende inzichten bieden bij het interpreteren van de testuitslag.

 

Scoring en rapportage in het Boom testcentrum

Het Boom testcentrum is het online testplatform waar u de COTAPP afneemt en normeert. In het Boom testcentrum worden de scores automatisch berekend tijdens de testafname, waardoor u alleen nog de juiste normgroep hoeft te selecteren om de overzichtelijke en eenduidig te interpreteren COTAPP-rapportage te genereren. Hierbij is er onderscheid tussen de Basisrapportage en de Specialistische rapportage . De Basisrapportage is begrijpelijk voor ouders en leerkrachten, waardoor de professional de uitkomst van de test gemakkelijk kan toelichten aan de betrokkenen. De Specialistische rapportage is bedoeld als toevoeging op de Basisrapportage en kan worden geïnterpreteerd door een neuropsychologisch onderlegde professional. Bekijk voor meer informatie de kwalificatie-eisen.

 

Gestandaardiseerde coaching tijdens de afname

De meeste kinderen kunnen de COTAPP volledig zelfstandig doorlopen. Sommigen hebben echter extra aanwijzingen of aanmoediging nodig om alle blokken af te maken. Juist kinderen met zwakkere executieve functies hebben vaker coaching nodig. Voor de COTAPP zijn gestandaardiseerde coachingsregels opgesteld, waarmee de testleider het kind op weg kan helpen. De hoeveelheid coaching die nodig was wordt meegeteld in de berekening van de scores. Het coachings- en observatieformulier dat u tijdens de afname gebruikt vindt u bij ‘Downloads’.